Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.11.2021

 

 

Възможност за създаване на списък от файлове

Регистър на дарения 2022 г.
Дата на публикуване: 17.01.2023

Стандарти за 2021 съгл.РМС 790 30.10.2020 ОУ
Дата на публикуване: 02.11.2021

Стандарти за 2021 съгл.РМС 790 30.10.2020 ДГ
Дата на публикуване: 02.11.2021

Регистър дарения 2020
Дата на публикуване: 02.11.2021

ПЪРВОНАЧАЛНА капиталова 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021

Индикативен разчет 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021

Заповед 8-Z-280
Дата на публикуване: 02.11.2021

Заповед 8-Z-279
Дата на публикуване: 02.11.2021

Приходи и разходи 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021

Разходи доф. 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021

Разходи д.д. 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021

Разходи м.д. 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021

Отчетен баланс 2021
Дата на публикуване: 02.11.2021