Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022

Индикативен разчет 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Разходи за дофинансиране 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Приходи и разходи 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Разходи - м.д. 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Разходи - д.д 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022