Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1
Проектобюджети

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.03.2023

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023- РАЗХОДИ - ДОФ. 2023
Дата на публикуване: 15.08.2023

Бюджет за приходи и разходи за 2023
Дата на публикуване: 15.08.2023

БЮДЖЕТ 2023 - РАЗХОДИ - М.Д -2023
Дата на публикуване: 15.08.2023

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ 2023
Дата на публикуване: 07.08.2023

БЮДЖЕТ 2023- РАЗХОДИ - Д.Д. -2023
Дата на публикуване: 07.08.2023

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2023
Дата на публикуване: 04.08.2023

СПОРТНИ КЛУБОВЕ 2023
Дата на публикуване: 17.03.2023

ЧИТАЛИЩА ДОФИНАНСИРАНЕ 2023
Дата на публикуване: 17.03.2023

Индикативен разчет 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Разходи за дофинансиране 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Приходи и разходи 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Разходи - м.д. 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

Разходи - д.д 2022
Дата на публикуване: 12.07.2022

https://www.livechatalternative.com/