Z6_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC986B6
Z7_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC986R4
Z7_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC986R1

Комисия по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Анета Филипова – Председател

Стилияна Николова

Андрей Николов

Стойчо Неделчев

Цветелин Георгиев

https://www.livechatalternative.com/