Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.11.2021
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.
Дата на публикуване: 08.02.2024

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.
Дата на публикуване: 10.08.2023

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.
Дата на публикуване: 10.08.2023

https://www.livechatalternative.com/