Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.12.2023

Числеността на Общински съвет Созопол е от 17 общински съветници разпределени както следва 

 

За ПП "МИР" :

- Георги Леонидов Пинелов

- Желязко Иванов Иванов

За ПП "БСП" :

 

За ПП "ГЕРБ" :

 

За ПП "СДС" :

 

https://www.livechatalternative.com/