Z6_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84G01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS84GG6

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 13.07.2022

Състав на Постоянните комисии  по чл.44, ал.1 от  Правилника за организацията  и дейността на ОбС – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

https://www.livechatalternative.com/