Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Финанси и бюджет , международни проекти и програми

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Димитринка Господинова – Председател

Милена Желева

Станимир Андонов

Цветелин Георгиев

Красимира Германова

https://www.livechatalternative.com/