Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18U2
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS3

ОП "Рибарски пристанища община Созопол"

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

ЗА НАС

Предприятието стопанисва рибарските пристанища на Созопол и Черноморец.

 

 • Дейността на пристанище Созопол се осъществява на основание 
  • Правилник за работата на пристанището и се изразява в:
 1. Организира и ръководи пристанищната дейност на територията на пристанището.
 2. Разполага със  111 броя лодкостоянки .
 3. Предлага  услуги за ползване на хелинг, швартоване, отшвартоване, паркинг и др. и осигурява безопасна стоянка за плавателните съдове.
 • Дейността на пристанище Черноморец се осъществява на основание 
  • Правилник за работата на пристанището и се изразява в:
 1. Организира и ръководи пристанищната дейност на територията на пристанището.
 2. Разполага със  172 броя лодкостоянки .
 3. Предлага  услуги за ползване на хелинг, швартоване, отшвартоване, паркинг и др. и осигурява безопасна стоянка за плавателните съдове.
 4. Към пристанището има изградена рибна борса.

 

https://www.livechatalternative.com/