Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H31
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H05

Ред за кандидатстване за стаж

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021

Община Созопол , няма разработени вътрешни правила и ред за кандидатсване за стаж.

Завършващите студенти могат да кандидатстват за стаж в община Созопол при разкрити свободни стажантски места.

https://www.livechatalternative.com/