Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUFF5

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по КОНПИ - тук

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 13.07.2022
https://www.livechatalternative.com/