Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.06.2022

Снимка на кмета на Общиина Созопол      ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Роден на 15 март 1972 г. в гр. Созопол.

Основното си образование е завършил в гр. Созопол.

От 1987 г. до 1991 г. е учил в ССУМОР „Генерал Владимир Заимов“ в гр. Бургас.

От 1995 до 2000 г. следва в Икономически Университет – Варна, специалност „Маркетинг и мениджмънт“

Магистратура завърша в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас в специалност „Стопанско управление“.

От 2002 до 2019 г. е банков служител, а от 2004 г. заема ръководна позиция.

Семеен с три деца

https://www.livechatalternative.com/