Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.11.2021

Управление на качеството

Общината: 

I. Създава възможност за обратна връзка от потребителите чрез използване и прилагане на методи за обратна връзка;

II. Периодично:

1.  изследва и анализира резултатите от обратната връзка от потребителите;
2. управлява удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване.

III. Обратната връзка се осъществява чрез задължителното използване и прилагане на следните методи:

1.    извършване на анкетни проучвания;
2.    провеждане на консултации със служителите;
3.    извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
4.    анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
5.    анализ на медийни публикации.

IV. По преценка на общината, обратната връзка може да бъде осъществена и чрез следните методи:

1.    провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на консултативни органи;
2.    описание на пътя на потребителя;
3.    провеждане на социологически проучвания;
4.    осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез "горещ телефон";
5.    осигуряване на приемно време за граждани и организации;
6.    анализ на вторична информация.

https://www.livechatalternative.com/