Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.02.2024

Андрей Николов - заместник кмет , тел.: 0550 / 25777

Ресори както следва :

 1. Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти

 2. Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности

 3. Специални и контролни дейности

 4. ОП "Общински гори и озеленяване"

 5. ОП "Рибарски пристанища"

 

Тодор Дамянов - заместник кмет , тел.: 0550 / 25702

Ресори както следва :

 1. Финанси и бюджет

 2. Административно-правна и информационно обслужване

 3. Хуманитарни дейности

 4. Гражданска регистрация

 5. Местни данъци и такси

https://www.livechatalternative.com/