Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.07.2022

Ключово значение за достъпността на общината има панорамния път Е-87
(Констанца – Варна – Бургас - Малко Търново – Истанбул). Републиканската пътна мрежа
на територията на общината се състои от един първокласен път І-9, който е част от
европейската пътна мрежа и в частност, от път Е-87. Дължината му на територията на
общината е 24 км. Вторият по значение е Второкласният път ІІ-99 (Бургас - Маринка) -
Созопол – Приморско – Царево - Малко Търново (Малко Търново - граница Турция),
който обслужва крайбрежието и презгранична връзка с Р. Турция. Следващият по значение
е третокласният път ІІІ-908 (Бургас - Росен - Веселие) с дължина 31 км. Общинската пътна
мрежа е 109,9 км. Освен общото й незадоволително състояние, релефните препятствия са
довели до липсата на преки връзки между всички селища на общината. Връзката с
вътрешността се реализира чрез обходи чак през гр. Бургас. Неравностойната достъпност
е бариера не само за ежедневието на хората, но и за оползотворяването на туристическия и
други стопански потенциали на вътрешността.

Основната морска инфраструктура е пристанище Созопол, което отдавна е загубило
някогашното си регионално значение за пътнически превози. Използва се изключително
като риболовно пристанище, за развлекателно-туристически пътувания и като главно
яхтено пристанище. Пристани за рибарски лодки има в гр. Созопол и гр. Черноморец, а
при в.с. Дюни функционира второто в общината яхтено пристанище.

С пълното изграждане на АМ Тракия и чувствително подобрената достъпност, са
създадени предпоставки не само за увеличаване на туристическите пътувания, но и за
привличане на инвестиции в алтернативни сфери, допринасящи за устойчиво развитие на
територията.

https://www.livechatalternative.com/