Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2424
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S15
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S17

Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Станимир Андонов – Председател

Желязко Иванов

Анета Момчилова

Димитринка Господинова

Панайот Рейзи

https://www.livechatalternative.com/