Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.07.2022

В община Созопол са създадени 4 Общински предприятия. За всяко едно можете да получите подробна информация за дейноста им от подменютата.

Целта на общинските предприятия е да се облекчи натовареността на общинската администрация и услугите да са по достъпни за гражданите.

https://www.livechatalternative.com/