Z6_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC98QA1
Z7_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC98QQ2
Z7_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC98QQ5

Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Андрей Николов – Председател

Станимир Андонов

Стамат Стаматов

Цветан Иванов

Илиян Стефанов

https://www.livechatalternative.com/