Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 05.11.2021
 1. Побратимяване между община Созопол и община  Визе, Турция – Решение №265/17.12.20г. за побратимяване и ратифициране с Решение №384/28.04.21г. на Общински съвет Созопол;
 2. Побратимяване между община Созопол и Ярославски общински район, Руска Федерация – Решение №462/30.09.21г. на Общински съвет Созопол;
 3. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Крушево, Република Македония с  Решение №1251/31.10.18г.
 4. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Сегешоара, Румъния с Решение №303/02.11.2012г;
 5. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Йозефварош, гр.Будапеща, Унгария и е ратифицирал споразумението с Решение №361/17.09.2008г.
 6. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и  Котелниковски муниципален район, Волгоградска област, Федерация Русия с Решение №315/12.09.2008г. – за срок от 3 години;
 7. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и гр. Коктебел, Феодосийски район, Автономна република Крим, Република Украйна с Решение №140/28.03.2008г.
 8. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и гр. Инеада, Република Турция с Решение №104/11.02.2008г;
 9. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и община Кудилиеро, Испания с Решение №936/04.05.2007г.;
 10. Общински съвет Созопол е одобрил подписване на споразумение за сътрудничество между община Созопол и гр.Менхибар, Андалусия, Испания с Решение №524/28.07.2005г.;
 11. Ратифициране на споразумение за партньорство с община Гутенщайн, Долна Австрия – Решение №176/01.09.2004г. на Общински съвет Созопол.
https://www.livechatalternative.com/