Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CA0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM4

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.11.2021

В Центърът за административно и информационно обслужване на гражданите са обособени общо седем работни места - 3 деловодство, 2 ГРАО и 2 Каси.

Местни данъци и такси са обособени в отделно помещение със собствен вход като има 3 работни места за граждани и една каса.

 

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.

Поради  COVID ситуацията общинска администрация е осигурила дезинфектанти и подложки за дезинфекция.

https://www.livechatalternative.com/