Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2024

Всеки гражданин ако желае може да си запише час и да бъде приет от Кмета на Общината и от главния архитект.

 

Приемни дни Кмет - всеки вторник. Записването на час става на телефон +359 (0) 550 2 57 01.

Приемни дни гл.архитект - Всеки понеделник от 14:00 до 16:00 ч. и Всеки вторник от 9:00 до 12:00 ч. 

 

https://www.livechatalternative.com/