Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.11.2021

Община Созопол е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки

 

АДРЕС НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/2332

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Предстои публикуване 1

***

Предстои публикуване 2

***

Предстои публикуване 3

***

Предстои публикуване 4

https://www.livechatalternative.com/