Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C91

Отчет за сметките на средства от ЕС

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.07.2022

Архив на отчети за европейски сметки - тук

Туристически пътеводител от стр. 27-52
Дата на публикуване: 19.02.2024

Туристически пътеводител от стр. 1-26
Дата на публикуване: 19.02.2024

https://www.livechatalternative.com/