Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I5

Подробни устройствени планове

За улеснение на гражданите и потребителите на административни услуги вече ще можете да направите бърза справка:

КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/