Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2022

СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Созопол

 

Данък за възмездно придобиване на имущество за Община Созопол е 3 %

 

Плащане на данъчни задължения по банковата сметка на общината:

Централна кооперативна банка АД ,Клон Черно море,  Банков код: CECBBGSF , BG54 CECB 97908479 9626 02

код на плащане 442100 - данък недвижими имоти
код на плащане 442400 - такса битови отпадъци
код на плащане 442300 - данък превозно средство

 

Начини на плащане

 

Български пощи Изи пей Ипей