Z6_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC98QN3
Z7_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC98QF1
Z7_PPGAHG8001BPF0QTRP5KC98QF7

Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост

Дата на публикуване: 01.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Желязко Иванов – Председател

Андрей Николов

Стилияна Николова

Катя Стоянова

Светлана Лулева

https://www.livechatalternative.com/