Z6_PPGAHG800PUHF0646RH9BAGSC0
Z7_PPGAHG800PUHF0646RH9BAGSS4

План сметка 2024 г.

Дата на публикуване: 04.11.2022
Последна актуализация: 16.11.2023

Проект на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа 2024 г.

 

 

Проект на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа 2023 г.

 

https://www.livechatalternative.com/