Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.08.2023

Годишни отчети 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТЧЕТ ОБЩ.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022
Дата на публикуване: 15.08.2023

KR_2020_4_5210
Дата на публикуване: 03.11.2021

BALANCE-2020-IV-5210
Дата на публикуване: 03.11.2021

Total_Cash_Report_2020_4_5210
Дата на публикуване: 03.11.2021

IB3_2020_4_5210_K33
Дата на публикуване: 03.11.2021

IB3_2020_4_5210_RA
Дата на публикуване: 03.11.2021

IB3_2020_4_5210_KSF
Дата на публикуване: 03.11.2021

IB3_2020_4_5210_DMP
Дата на публикуване: 03.11.2021

IB3_2020_4_5210_DES
Дата на публикуване: 03.11.2021

B3_2020_4_5210
Дата на публикуване: 03.11.2021

https://www.livechatalternative.com/