Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QF5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2023

Детска градина “Здравец” - Созопол

ДГ”Здравец” град Созопол “се ражда” през май 1985 година от групите на ЦДГ” Детелина” в новопостроената сграда на ул.”Одеса” 47 с 1 яслена и 3 градински групи. По-късно градината се разширява с още две групи-филиал в Созопол-група в сградата на Димитровски районен съвет-София и в село Равадиново.През 1997 година, вследствие намалената раждаемост и промените в нормативите на МОН,остават да работят 5 групи/градина и ясла/ за деца на възраст от 1,5 до 7 години, закрива се филиала в Созопол. От 2005 година, за нуждите на жителите на Созопол, в детското заведение се сформира сезонна група за деца на възраст от 2 до 6 години, за периода от 01.06. до 31.08. От 2008 година  подготвителната за училище група-6 годишните деца премина към СОУ-Созопол, а от 2020 г. тя вече може, по желание на родителите и решение на Общински съвет Созопол ,да бъде и в детската градина. 

ЕКИПЪТ  НИ  Е :                                   ПОЛИТИКАТА  НИ  Е :
* информиран                                       * добронамерена
* квалифициран                                    * лоялна
* амбициозен                                         * търсеща
* млад по дух                                         * новаторска
* отговорен                                            * амбициозна

КОНЦЕПЦИЯТА НИ Е :
Нашето призвание е да предоставим възможност на детето да се радва,да преживява щастливо всеки миг от детството си, да расте със самочувствие, че е обичано и значимо !

КОНТАКТИТЕ НИ СА :
•    със сродни детски заведения
•    с всички съмишленици
•    с родители
•    с колеги
•    с неправителствени организации за ПУО, ОМЕП, ДПКУ

ЦЕЛИТЕ НИ СА :
•    да научим децата да мислят критично
•    да им дадем шанс да могат да откриват и решават проблеми
•    да създадем условия децата да бъдат творци с развиващо се въображение

АМБИЦИИТЕ НИ СА :
•    професионализъм,      * работа в екип,      * да бъдем “по-по-най”
•    да превърнем детската градина в най-любимото място за децата на нашия град.
•    Нашата детска градина работи по програма одобрена от МОН на проф.Елена Русинова и екип
•    В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и специфика. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.
  

През годините Педагогическият съвет на детската градина утвърждава участие на децата и екипа в общински, национални и международни инициативи:
Най-дългият урок в света 
ENO TREELYMPICS 2010.2011, 2014-олимпиада за засаждане на дървета, храсти и други растителни видове от март до октомври за деца, училища, градове и детски градини
•    Пролет в Европа  2009,2010
•    Международен конкурс”Созополска панорама”
•    Международен конкурс”Радост на брега”
•    Международен конкурс”Музите”
•    Международен фестивал „Созополис” 
•    Участие в регионалната организация на ОМЕП
•    Работа в Център по проблемите на детската реч
•    Проекти по национални образователни програми :”С грижа за всеки ученик”, ”Училищен плод”, Физическа култура и спорт  и др.

Трудът на децата и педагозите са отличени през годините както следва:
•    РИО-Бургас удостои с грамота за работа по европейски проекти директор Гинка Червенкова
•    2011 година: МОН присъди почетно звание „Неофит Рилски” за Гинка Червенкова-директор, като признание за дейността и на детската градина.                                                                 
През годините Община Созопол е наградила педагогически специалисти с приз “Учител на годината“ 
Танцовите формации, участващи в Международните фестивали  „Радост на брега”, “Созополска панорама”  и „Музите”   ежегодно завоюват призови места.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Всяка година екипът на ДГ ”Здравец” подготвя Празничен календар, който традиционно отразява визията за настоящата година чрез празници, развлечения и открити режимни моменти.  

С добрите условия, които предлагаме, през годините ДГ „Здравец” се превърна в желано и предпочитано място за децата и родителите от нашия град !
От декември 2012 година в детското заведение има работещо и активно Родителско настоятелство с доста реализирани проекти и принос за подобряване на материалната и учебна база. 
Педагогическият екип се състои от 9 високо квалифицирани предучилищни педагози-магистри,бакалаври  и специалисти, от които двама са с  Първа професионално-квалификационна степен /ПКС/,3-ма с Четвърта ПКС и 2-ма с Пета ПКС.
Помощно-обслужващия персонал се състои от 11 служители, разпределени по длъжности според необходимостта да се осъществява ежедневна и прецизна грижа за децата от 1.5 да 6 години.

Ние работим професионално,отговорно и упорито и вярваме,че
…Растат  и великите хора от малки деца като нас!

За нас ДГ "Здравец" е кауза  и една чудесна възможност за възпитание и обучение на всяко дете, преди да постъпи в училище! Елате и вижте защо!

Контакти Директор GSM: 0879884223 , тел.:0550 / 22256 , e-mail : info-201051@edu.mon.bg

Детска   градина  „Снежанка” гр. Созопол

На 19.04.1978г.отваря врати и посреща своите първи възпитаници ОДЗ”Снежанка”.Проектант е арх.Таня Дюлгерова от „Главпроект”София,а изпълнител КЕЧ Бургас.Разполага с просторни занмални,спални помещения,кухненски блок, просторен двор, изолатор,физкултурен салон и медицински кабинет.Капацитетът му е за 70 деца- две групи детска градина и една група ясла.Днес функционира като детска градина само с една постоянна разновъзрастова група, и една лятна група за децата на работещите през сезона.Разположен на самия бряг на морето,с невероятното си местоположение,опита,старанието и грижите на всички служители, то и днес е предпочитано място за отглеждане и възпитание на децата на града.От тук е започнал пътя си към знанието, умението, творческото и житейското съзряване всеки созополчанин.

Контакти Директор тел.:0550/ 22447 , e-mail: info-201052@edu.mon.bg

ДГ,,Делфинче „гр Черноморец с филиал група ,,Моряче“с.Атия

През далечната 1971г. в китното селце Черноморец, отваря врати целодневна детска градина Делфинче. Първоначално е открита с една група. Градината се помещава в дървена барака.
През 1978г. в двора на училището е изградена нова детска градина с капацитет две групи.
В месец май 1981г. при пожар градината изгаря до основи. Възстановява се  помоща на доброволен труд от населението, през 1984г. е построена, обзаведена и открита нова сграда на детската градина с капацитет две целодневни групи.
През май 2003г. отваря врати новопостроена самостоятелната двуетажна сграда на детска градина "Делфинче", в която децата от гр. Черноморец се забавляват и до днес. Децата са разделени по възраст в две целодневни групи .
По заповед на Кмета на  община Созопол и решение на Общински съвет на 12.10.2016г., детска градина "Моряче" село Атия, се преобразува във фелиал на детска градина "Делфинче гр. Черноморец.                                                                                                                                                       
Към основаването си градината през 1978 е съществувала ,като седмична детска градина с шест групи и една яслена . 
Към 1986 градината вече е целодневна с намален брой групи.
Към днешна дата в огромната база има една група ,която е разновъзрастова /смесена/ с деца от 3 до 6 год.възраст.

Контакти Директор GSM: 08799884221 , тел.: 0550 / 42382

ДГ „Детелина“ село Росен и филиал с. Равна гора

Детска градина „Детелина” е създадена със статут на общинско детско заведение през 1977 г. През нея сред грижите и усилията на служителите преминават вече няколко поколения деца, чийто родители са нейни възпитаници. През изминалите години тя се е утвърдила с голям обществен авторитет. 
От октомври 2016г. към ДГ ”Детелина” с. Росен премина като учебна база на друг адрес и детската градина в с. Равна гора.
с. Росен    -Разположена е в три  сгради на по  един етаж –едната е кухня , а другите две градински групи. Всяка една от тези групи включва в разпределението си занималня, спалня, сервизни помещения, фоайе с гардероби за децата, офис. В едната има директорски кабинет , а в другата медицински кабинет. Двора е голям, но се нуждае от осъвременяване.
с. Равна гора  - Една сграда на един етаж. Обширни помещения за занималня, спалня , коридор, санитарни възли и кухня. Има също така избено помещение  директорски  и медицински кабинет. 
Дворът не е много голям. След направен ремонт през 2010г. е със специална настилка и съвременни уреди за игра.
Детското заведение е разположено в края на селата – Росен и Равна гора, в тих и спокоен район. Екологичното състояние на района е добро.
 

Контакти Директор GSM:

Детска градина „с. Зидарово“

ДГ „ с.Зидарово“ построена по Европейски проект. Сградата е модерна, а помещенията са просторни. Капацитетът на детското заведение е за две групи или петдесет деца, но от самото си откриване работи само с една смесена група. В детска градина „с Зидарово“ се възпитават и обучават с любов, привързаност и отговорност деца на възраст от две до шест годишна възраст от селата Зидарово и Габър.От септември месец 2021г. детската градина е под ръководството на ВИД  Златина Николова.

Контакти Директор GSM :  0893721415

Детска  градина  „Зеленика“ с. Крушевец

Детска градина „Зеленика“ е открита  на 5.11.2009 г. Намира се в сградата на бивш родилен дом. След основен ремонт, сградата е пригодена за детска градина по всички изисквания на здравните органи.  ДГ работи с една разновъзрастова група с деца от 3 до 7 г. Разполагаме с просторна занималня и спалня, здравен кабинет, много добре оборудвана кухня, където се приготвя храната за деня. Детската градина се отоплява с локално парно на дърва. Имаме прекрасен и обширен двор с площадка, оборудвана със съвременни уреди за игра. Тук работи професионален екип от двама педагогически специалисти и помощен персонал. Цялостната дейност на ДГ "Зеленика" е организирана по посока изграждане на адекватна среда за пълноценна социализация и реализация на потенциала на всяко дете, в партньорство със семействата на децата.

Контакти Директор GSM: 0879884227 ; ДГ тел.:05913 / 2205 , e-mail : info-201060@edu.mon.bg ; web : www.dgzelenika.com

https://www.livechatalternative.com/