Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 22.11.2023

гр. Черноморец

кмет Росен Деспов

Тел.+359 (0) 550 42709,
E-mail: kmet@chernomorets.bg

с. Атия

кмет Румен Димитров

Тел.+359 (0) 5914 2401,
E-mail: atiya@sozopol.bg

с. Равадиново

кмет Иван Пазвантов

Тел.+359 (0) 550 24848,
E-mail: ravadinovo@sozopol.bg

с. Росен

кмет Иван Янев

Тел.+359 (0) 5916 2320,
E-mail: rosen@sozopol.bg

с. Равна гора

кмет Георги Георгиев

Тел.+359 (0) 5916 2430,
E-mail: ravna_gora@sozopol.bg

с. Зидарово

кмет Христо Бардуков

Тел.+359 (0) 5519 2216,
E-mail: zidarovo@sozopol.bg

с. Габър

кмет Виолета Арабаджиева

Тел.+359 (0) 5513 2225,
E-mail: gabar@sozopol.bg

с. Присад

км.наместник Сийка Москова

Тел.+359 (0) 5519 2230,
E-mail: prisad@sozopol.bg

с. Вършило

км.наместник Елена Василева

Тел.+359 (0) 5519 2322,
E-mail: varshilo@sozopol.bg

с. Крушевец

кмет Милка Стамболиева

Тел.+359 (0) 5913 2220,
E-mail: krushevetz@sozopol.bg

с. Индже воевода

кмет Атанас Димитров

Тел.+359 (0) 5916 2281,
E-mail: indze_voyvoda@sozopol.bg

 

https://www.livechatalternative.com/