Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2023

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка. Това става на телефон +359 (0) 550 2 57 23, като задължително посочва входящия номер.

 ВАЖНО !!!! Във връзка интегриране на виртуален пос-терминал за плащане на задължения по МДТ и ТБО , е възможно временно справката да е недостъпна!

Моля да ни извините за причиненото неудобство !

Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН" - издаден от община Созопол на следния адрес: