Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK19V6
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK1P02

Кметовете на Созопол

Дата на публикуване: 30.08.2021
Последна актуализация: 21.06.2022

Веселин Йорданов Пенев
Председател на ИК на ОбНС от 22 февруари 1956г. до 6 март 1962 г. и от 6 март 1962г. до 3 март 1966 г.

Веска Костова Караманова
Кмет от 11 ноември 2003 г. до 26 октомври 2007 г.

Димитър Костов Желев
Председател на временния ИК на ОбНС от 5 октомври 1990 г, до 1 октомври 1991 г.

Драгомир Стоянов Иванов
Кмет от 1 октомври 1991 г. до 16 октомври 1994 г.

Дяко Кирилов Дяков
Председател на ИК на ОбНС от 20 март 1979 г. до 23 март 1981 г.

Златко Сотиров Николов
Кмет от 11 февруари 1995 г. до 11 ноември 2003 г.

Иван Вълчев Коларов
Председател на временната Общинска управа от 10 юни 1947 г до 3 юни 1949 г. и 

Председател на ИК на ОбНС от 3 юни 19949 г. до 14 феруари 1950г. и от 23 декември 1952 до 22 февруари 1956г.

Никола Димитров Ников
Кмет на Общински съвет от 12 октомври 1944 г. до 10 юни 1947 г.

Никола Калоянов Стойков
Председател на ИК на ОбНС от 2 юли 1971 г. до 19 януари 1974 г. от 19 януари 1974 г. до 3 юни 1976 г. и от 3 юни 1976 г. до 29 март 1979 г.

Никола Костов Хрисоскулов
Председател на ИК на ОбНС от 3 март 1966 г. до 2 юли 1971 г.

Николина Михайлова Пехливанова
Времменно изпълняващ длъжността кмет от 16 октомври 1994 г. до 11 февруари 1995 г.

Панайот Василев Рейзи
Кмет от 4 ноември 2007 до 16 април 2019 г.

Тодор Андреев Тодоров
Председател на ИК на ОбНС от 23 март 1981 г. до 12 декември 1983г.;  от 12 декември 1983 г. до 17 юни 1986 г.;

От 17 юни 1986 г. до 8 март 1988 г. и от 8 март 1988 г. до 5 октомври 1990 г.

Христо Янакиев Лулев
Председател на ИК на ОбНС от 14 февруари 1950 г. до 21 моември 1952г.

https://www.livechatalternative.com/