Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2024

ТЕЛЕФОНИ РЕПАТРИРАЩ АВТОМОБИЛ

0897 013 179
0897 013 279

 

Кмет на Община Созопол - Тихомир Янакиев

За информация, справки и записвания за прием: тел. +359 (0) 550 2 57 01 -технически сътрудник; 

 ФАКС : 0550 / 22438

Зам. кмет - Андрей Николов + 359 (0) 550 2 57 77
Зам. кмет - Тодор Дамянов + 359 (0) 550 2 57 02
Секретар - Янко Костадинов + 359 (0) 550 2 57 10
Главен архитект - арх.Радост Георгиева + 359 (0) 550 2 57 30 ; Факс : + 359 (0) 550 2 24 38

Главен експерт "Спорт, демографски и етнически въпроси" 

+ 359 (0) 550 2 57 12

ОТДЕЛ "Специални и контролни дейности"

Началник отдел - Христо Михайлов

+ 359 (0) 550 2 57 36

ДИРЕКЦИЯ „Административно-правно обслужване"

Директор - Галина Георгиева

+ 359 (0) 550 2 57 73

ОТДЕЛ " Правни дейности,човешки ресурси и обществени поръчки"

Началник отдел - Божанка Вълкова-Чампарова

+ 359 (0) 550 2 57 73

ОТДЕЛ "Административно обслужване, проекти и програми"

Началник отдел - Бетина Колева Хльостарова

+ 359 (0) 550 2 57 04
ДИРЕКЦИЯ "Финанси и бюджет"
Директор - Николай Господинов
+ 359 (0) 550 2 57 66
ОТДЕЛ "Счетоводство"
Началник отдел - Невена Метинева
+ 359 (0) 550 2 57 66
ОТДЕЛ "Бюджет" + 359 (0) 550 2 57 62
ДИРЕКЦИЯ "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология "
Директор - инж. Иванка Хльостарова
+ 359 (0) 550 2 57 27
ОТДЕЛ "Строителство, градоустройство и кадастър"
Началник отдел - арх.Малина Дончева
+ 359 (0) 550 2 57 29
ОТДЕЛ „Инвестиционна политика, екология”
Началник отдел - Мадлен Вълчева
+359 (0) 550 2-57-25
ДИРЕКЦИЯ "Култура, туризъм и стопански дейности"
Директор - Йордан Петков
+ 359 (0) 550 2 57 33
ОТДЕЛ „Управление на общинската собственост”
Началник отдел - Дарин Хльостаров
+ 359 (0) 550 2 57 72
ОТДЕЛ „Транспорт”
Началник отдел - инж. Даниела Стоянова
+ 359 (0) 550 2 57 08
ОТДЕЛ "Хуманитарни дейности, образование, култура и спорт" + 359 (0) 550 2 57 13

ОТДЕЛ "„Гражданска регистрация“

Началник отдел - Златина Фарлалиева

+ 359 (0) 550 2 57 03

+ 359 (0) 550 2 57 04

ОТДЕЛ "Местни данъци и такси"
Началник отдел - Адриана Попова
+ 359 (0) 550 2 57 20
Отдел "Местни данъци и такси" - ИНСПЕКТОРИ +359 (0) 2-57-34
+359 (0) 2-57-35
   
   

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/