Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CP6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SI4

Контактна форма

Контактната форма в сайта на Община Созопол е за подаване на сигнали.

За подаване на заявления за административни услуги, жалби и други използвайте официалния електронен адрес:

obshtina@sozopol.bg

https://www.livechatalternative.com/