Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Одобрен е проектът за ремонт на училището в Созопол

Дата на публикуване: 04.01.2024
Последна актуализация: 04.01.2024

     Община Созопол спечели поредния голям проект. Той включва ремонт, обзавеждане, оборудване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност на училищна образователна среда в СУ „Св.св. 
Кирил и Методий“ – гр.Созопол. Ще бъдат обновени игрищата за футбол, баскетбол и волейбол, ще се осигури осветление, фитнес на открито и озеленяване.
    Финансирането в размер на близо ,4 500 000 лв. е по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“.
    Целта на проекта е да бъде подобрена образователната инфраструктура, допринасяща за социално-икономическото развитие на община Созопол и за предоставяне на качествено образование и въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
Изпълнението на проекта ще осигури съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение чрез изграждане на по-зелена, устойчива и привлекателна образователна среда за обучение, възпитание и социализация на учениците за развитие на техния потенциал, в т. ч. и подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в съответната сграда. На следващо място води до оптимизация на разходите за дейностите по поддръжка на общинска сграда, както и за намаляване на сметките за електроенергия.
В проекта са включени дейности за изпълнение на комплекс от мерки за превръщането на сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в модерна образователна институция посредством инвестиция в материалната база и прилежащия двор, вкл. СМР и енергийно ефективни мерки за достигане на енергийна ефективност клас "А".
    След ремонта ще бъде увеличен относителният дял на площите за комуникация и трансформацията им в многофункционални пространства за самоподготовка, занимания по интереси, иновативни форми на обучение, социално взаимодействие между ученици и учители, рекреация. Създадена ще бъде нов тип учебна среда, даваща приоритет на свободното движение и общуване между всички участници в процеса на обучение.
    Част от учебните стаи ще осигуряват гъвкавост на преподаването и ще дадат възможност за прегрупиране на учениците според формата на работа - с цялата паралелка, на групи, по двойки, самостоятелно или в смесена система, като се осигурява по-голяма норма площ за един ученик спрямо установените стандарти при оразмеряване на помещенията.
 

 

https://www.livechatalternative.com/