Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Текущ ремонт и поддръжка на тротоари бордюри и други пешеходни участъци на територията на гр. Созопол

Дата на публикуване: 12.01.2023
Последна актуализация: 12.01.2023

Текущ ремонт и поддръжка на тротоари бордюри и други пешеходни участъци на територията на гр. Созопол – 277 000лв. с вкл. ДДС.