Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2023

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Созопол, 1880 г.

По данни от публикации в печата (в-к “Марица” Пловдив, бр. 289 от 29 май 1881 г.) 
в гр. Созопол от 1859 г. до 1880 г. действа гръцко училище. Първият главен учител е високообразованият българин Димитър Пинтиев от Одрин, роден през 1859 г. От 1880 г. се въвежда преподаване на български език.
От протоколите на Първата сесия на Бургаския главен съвет (окръжния държавен орган – б. г. л.) през 1880 г., е видно, че от тази година по молба на десетки български семейства от Созопол се изгради българска община в Созопол и се назначава български учител.” 
(в-к “Марица”, бр. 289,  29.05.1881 г.)
През 70 години на 19 век, в духа на най-добрите възрожденски традиции, гражданите на Созопол поканват талантливия народен архитект Уста Генчо да построи сграда, в която децата им да се учат на български език.
До месец септември 1981 г. училището съществува като Народно основно училище “Кирил и Методий”. 
През 1984 г. училището се преобразува в ЕСПУ – I категория.  Към училището има общежитие, което е в сградата на бившия Димитровски районен съвет за учениците от общината. 
Септември 1986 г. ЕСПУ “Кирил и Методий” от I категория преминава във II – ра. 
От есента на 1991 г. училището се преобразува в СОУ “Св. св. Кирил и Методий”. 
На 15 ноември 2000 г. със заповед № РД – 14 – 213 на Министъра на МОН, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се преобразува в основно училище с обучение на ученици до VIII клас. 
През 2012 г. със заповед РД No14-55 от 14.05.2012 г. на МОМН училището се преобразува в средно. Още от първата учебна година (2012/2013 г.) след преобразуването в училището се обучават ученици от община Созопол, които всекидневно се извозват до училището изцяло на издръжка на Община Созопол. 
От учебна 2013/2014 г., приема в IX клас е в професия „Хотелиер“. Така е и до днес.
От 15.09.2016 г. с решение на МС на Република България всички Средни Общообразователни Училища са вече Средно Училище. 
И така нашето училище днес е СУ „Св. св. Кирил и Методий“

ДИРЕКТОРИТЕ

Димитър Пинтиев, Никола Теофилов, Димитър Пиндев, Георги Чернев, Никола Вачков, Иван Байчев, Георги Ангелов, Никола Калоянов, Георги Иванов, Валентин Андонов, Гинка Дубараджиева, Касандра Калата, Весела Чапевова, Янка Манолова, Димитрина Щерионова
 

Контакти: Директор , тел.: 0550 22535 ; ЗАС тел.: 0550 22605

ОУ „Христо Ботев“ - гр. Черноморец

Основите на образователното дело в гр. Черноморец /село Св. Никола/ са поставени от  първия български учител в селото преди Освобождението от турско робство - Костадин Попов, който в началото на 1873 г. започва да провежда занимания под навеса на църквата със 7-8 младежи. Българските букви пишат върху пясък, насипан в специално приготвени сандъчета. През следващите години броят на желаещите да се обучават нараства и църковният навес се оказва малък. Затова е наета къщата на дядо Лискарди.
За периода 1877-1880 г. няма данни за каквато и да било училищна дейност в селото. 
Училището е открито през 1881 г.  През същата година е построена и първата училищна сграда, състояща се от две големи и една по-малка учебни стаи, малка учителска стая, коридор и умивалник с голяма каца, която училищният служител всяка сутрин пълни с вода, донесена от старата селска чешма. На строежа работят всички: и млади, и стари – пренасят камъни, пясък, керемиди и тухли, помагат на майсторите. Жените и момите носят вода с кобилици от чешмата. 
 Нарасналият брой на учениците и откриването на прогимназия през 1924-1925 учебна година принуждават училищното настоятелство да наеме частни помещения за учебни стаи. С цел построяването на ново училище от поземления фонд са отделени големи площи обработваема земя за училищни ниви, които училищното настоятелство дава под наем. 
През 1933 г. е уточнено мястото за строеж, започва подготовката за строежа. Новото училище е завършено през 1939г. То е на два етажа със седем големи и една малка класни стаи, учителска стая, дирекция, библиотека. 
По предложение на учителския съвет новата училищна сграда получава името “Княз Симеон Търновски”/Протокол №1/20.09.1939 г./.
На 21.11.1947 г. училището е преименувано “Христо Ботев”.
В края на миналия век в селото учителстват А. Драгулев, С. Станев, Г. Чернев, В. Аврамов. През 1903 г. е назначена първата жена учителка в селото – Райна Петрова. Семейството на Г. Чернев и Райна Петрова продължава да работи до 1908 г. По-продължително време работи семейство Куикови /1909-1914г./. Широка просветна дейност развива Минчо Иванов Вълев. Други известни учители са Божанка Радева – Василева /1923-1956г./, Василка Костадинова /от 1926 до 1941 г./, Гавраил Николов /от 1931 до 1955г./, Величка Вълкова / от 1934 до 1955г./, Кандю Вълков /от 1942 до 1955 г./.
 

Контакти Директор Йорданка Станчева GSM : 0894611465 ; тел.: 0550/ 42235 ; e-mail : info-201008@edu.mon.bg

Обединено училище „Христо Ботев“ - с. Росен

Първото училище в с. Росен било открито през далечната 1865 година. Първият учител е Димитър Баев от с. Кърхарман, Бургаско. 
След Освобождението било построено ново училище. То се намирало в задния двор на сегашното училище и представлявало дълга тясна постройка с три учебни стаи и коридор пред тях. Това е първата сграда в селището, строена специално за училище. През 1909 година бил построен първият етаж на сегашното училище. В началото училището се именувало Мехмечкьойско основно смесено училище (Мехмечкьой е старото име на Росен); през 1900 година се наричало Мехмечкьойско основно училище, а през 1903/1904г. – Основно народно училище.
До 1921/1922 г. имало деца само в първо отделение. Учителите били 4 и имало 134 ученици. Открива се и непълна прогимназия, която остава такава до 1946 година.
През 1959 година към училището се открива общежитие за децата от село Равна гора. За кухня и столова се използва избеното помещение. През 1960 г. общежитието се преустроява и разполага с 2 спални помещения, кухня и трапезария.
През 1962/1963 учебна година към училището е открит VІІІ клас. 
През 1965/1966 учебна година за директор е назначен Атанас Георгиев Атанасов. Открива се редовна вечерна паралелка  – VІІІ клас. Още в началото на учебната година е определена датата 22 май 1966 година за отпразнуване на юбилейната 100-годишнина на училището..
Училището е иновативно от 2018 г. Новата иновация по чл.70 , ал. 5  е въведена през 2020-2021г. Училището е преобразувано в обединено през 2019 година, съгласно Заповед № РД14 - 4 от 23.01.2019 г. на министъра на образованието и науката. В момента в училището има две паралелки (VIII и IX клас) с професионално обучение по специалност “Хотелиерство“.
 

Контакти Директор , GSM : 0898650086 ; e-mail: info-201007@edu.mon.bg ; Web : http://obuhristo-botev.com

ОУ„Пейо Крачолов Яворов“ с. Крушевец

В далечната 1879 год. Когато София е обявена за столица, когато е създаден българския парламент, в едно малко селце, сгушено в полите на Странджа планина е основано училище. Лъчите на просветата озарявали и най- закътаните краища на млада, възраждаща се България. В надпреварата и жаждата за знания не остава назад и бедното селце Кайрякой.

 Една вечер  гръмкия глас на селския глашатай оповестява благата вест на кайракчани, че в селото се отваря училище и от утре нататък всички деца от шест години нагоре да се пращат на училище да се учат – из летописната книга.

За училище е отредена стара турска къща. За първи учител е цанен от по видните хора на селото, поп Христо Димитров, свещеник в село Урумкьой.

Първите ученици, всички от шест до шестнадесет години, около 15 на брой са били в първо отделение. Всички момчета, нито едно момиче, в ония времена не е помислило, дори, да прекрачи прага на школото. През първата година децата изучавали 10 букви и числата от 1 до 10. На втората започвали да пишат срички и думички, да смятат до 10. Едва на третата година започвали да четат от буквара и продължавали да смятат от 1 до 10.

1891 год. - в селото е построена нова училищна сграда. След откриването й в нея се внасят първите чинове и черна дъска. В този период се разрешава вече и на момичета да посещават школските занятия. 1903 год.- в училището е назначен учителят Костадин Панов – първият учител с педагогическо образование. С неговото идване в школото се поставя нов ред и система за разпределение на учениците в отделенията, започва се водене на дневници, материална книга, входящ и изходящ дневник.

Годините текат една след друга. Сменят се учители........... ученици....... но семето на просветното дело е вече посято и то ще израстне и ще даде силни и здрави класове.

1929 год. – учениците от година на година се увеличават. Нараства нуждата от нова училищна сграда. През месец април от касата на училището са внесени 300 000 лв. Отпуснат е заем от БЦКБ в размер на 500 000 лв. – за построяване на нова сграда на училището. На 10 май е проведен търг за възлагане на строежа, спечелен от Стоян Ганев от Бургас. На 28 май той пристига в с. Крушевец заедно с архитекта си Савов. В този ден са забити първите колчета за определяне мястото на сградата.

В българските легенди се разказва, че когато се освещават основите на нова сграда в тях трябва да се вгради сянката на човек, за да са здрави и устойчиви. При освещаване основите на училището, един от работниците Димитраки Владиков  е ударен от паднала греда и умира на място. Така остава мълвата, че неговата сянка е вградена в основите на училищната сграда. И навярно за това, старата част на сградата ни е здрава.

                1930 год. - 6 ноември новата сграда на училището е готова. През тази учебна година е открит и втори прогимназиален клас.

                1931 год. -  назначен е и първи  директор на Народно Основно училище – Димитър Паников.

                Нижат се годините..... Бурни са времената. Различни са повеите на ветровете, но всичко е преходно и отшумява. Остават само любопитните детски очи, жадни за знание и наука.

Контакти Директор GSM: 0876968390

ОУ  „Отец Паисий“ с. Равна гора

През 1903 г. жителите на с. Равна гора, с разрешение на Бургаската окръжна училищна инспекция, създават училище в частната къща на Ангел Паскалев и наемат учител. Първоначално се обучават около 30 деца – в една стая. В стаята има 7-8 чина, черна дъска, няколко стола и една маса. Работи се без помагала и учебници. В края на учебната година – Денят на Св. Св.Кирил и Методи се дава отчет, придружен с празнично утро. На децата се издават удостоверения за завършен курс на първоначалното училище.
По инициатива на видни селяни, а именно - Вълко Димитров, Христо Димитров, Желязко Георгиев, Георги Стойнов, Стою Николов, Ангел Костадинов, Парашкев Анастасов и др. започва събиране на средства и материали от жителите на с. Равна гора за построяване на училище. През 1906 год. се построява една класна стая, а през 1920 още една. Броят на децата нараства до 70. Старото училище се оказва недостатъчно, учителите също са малко – само двама. През 1925 г. учители в училището са  Р.Хр.Хаджиев - главен учител и Мария Антонова. Училищната сграда е завършена през 1926г.
 

Контакти Директор 

https://www.livechatalternative.com/