На 100% ще изпълним стратегията за социалните дейности

  • Печат

Интервю на  Катя Стоянова,заместник кмет на община Созопол

IMG 7380 

- Г-жо Стоянова, вече е открит социален патронаж в село Атия. Какъв е неговия капацитет и колко населени места са обхванати от тази услуга?

- Патронажът, който официално открихме, не е първият, който община Созопол разкрива. С патронажа в село Атия ще обслужваме три села и един град – Черноморец, Росен, Равна гора и Атия. Патронираните лица, които очакваме да обслужваме са около 100. Толкова души обслужва и патронажът в село Зидарово. Той беше открит по-миналата година. Той обслужва четири села и сега продължава да работи много добре. Социалния патронаж в Созопол обслужва 220 лица.

- Предимно възрастнихора ли се насочват към социалния патронаж?

- Общо взето да. Това са хора в пенсионна възраст, които не могат сами да си приготвят храна и има и хора с увреждания, които ползват тази услуга.

-Продължавате ли да разширявате обхвата на Социалния патронаж?

- Продължаваме да разширяваме обхвата на услугата, защото това сме заложили в нашата стратегия за развитие на социалните услуги. Средствата, които влагаме в тези патронажи са изцяло общински. Не получаваме средства от държавния бюджет за финансирането на тази дейност. Това са пари на гражданите на общината и на града. Аз изключително много се гордея с политиката, която водим в областта на социалните дейности, защото със заработването и на този патронаж в село Атия правим почти 100 % обхват на цялото население.В община Созопол има десет съставни села и два града. Населените места са отдалечени от общинския център. С откриването и на този патронаж ще останем само с едно единствено село, което не обхванато от системата на Социалния патронаж. Освен това сградите, в които се помещават нашите социални патронажи са изключително модерни като постройки, като оборудване и технология на приготвяне на храната. Надявам се, че всеки един от общинска администрация се гордее с това, което е направил за своите съграждани.

- Казахте, че само едно населено място към момента на територията на община Созопол остава, което не е обхванато от услугите на социалния патронажа.

- Това е село Крушевец. В най-отдалеченото ни село Индже войвода имаме самостоятелна кухня. Социалният патронаж в село Зидарово обхваща територията на селата Габър, Присад, Вършило и Зидарово. Патронажът в Созопол обслужва нуждаещите се на територията на града и село Равадиново. Новият патронаж,  обхваща района на селата Атия, Равна гора, Росен и град Черноморец. Така остана само не обхванато село Крушевец. Надяваме до края на този мандат и там да успеем да предложим тази услуга.Все пак трябва да потърсим подходяща сграда. Да направим проектиране. Да се заплануват пари, да се стори, да се оборудва и т. н. Мислим и по този въпрос също.

- Какви са амбициите ви в областта на социалната политика?

- Като на всяка една община- много големи,но се надявам, че няма да останем само с амбиции, а ще имаме и реални резултати. През предния мандат започнахме и сега вече се реализират два големи проекта – изграждането на дневен център за деца с увреждания в Черноморец и център за настаняване от семеен тип в село Атия. Разширяваме мрежата от патронажи и във всяко едно село имаме пенсионерски клубове. Ще изградим и център за обществена подкрепа и така ще си изпълним на 100% стратегията за социални дейности.

- Получавате ли разбиране от вашите съграждани за това, което правите в социалната сфера?

- Разбира се и те са изключително благодарни. Както вече казах нашите села са доста отдалечени от общинския център и в едно населено място да се предостави услуга като социален патронаж срещу сума от около 30 лева на месец е изключително добре за жителите им. Ние имаме отзиви. Хората са доволни, поздравяват ни. Понякога, когато има нещо, което не е както трябва ни сигнализират, за да вземем съответните мерки. Имаме колеги, които са изключително ангажирани с тази дейност и като администрация и като общински съвет, който ни подкрепя във всяко едно решение. Когато има желание и разбиране и от страна на служителите в администрацията, така и от общинския съвет, които все пак трябва да гласуват решенията и средствата, които да се заделят, а те не са малко, нещата се случват. Стойността на изграждането на патронажа в село Атия е над 200 хиляди лева, този в Зидарово също е много голям. Когато хората искат да направят нещо и се хванат дружно да го направят, то става.

 

scroll back to top