Заповед № 8-Z-220 от 01.02.2018 г. на Кмета на Община Созопол, относно прекратяване на категоризацията на туристически обекти

  • Печат

ЗАПОВЕД 

№ 8-Z-220/01.02.2018 г.

  

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСА, във връзка чл.137, ал.2  от Закона за туризма и Протокол №ПР1-18/30.01.18г.

 

НАРЕЖДАМ:

1.Да се прекрати категоризацията на туристическите обекти по приложения списък, неразделна част от тази Заповед.

2.Да се отрази промяната в обстоятелствата.

3.Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:
Юрисконсулт…………
Изготвил: Нора Миланова
Началник отдел „ТИД“
Дирекция „ТИДМДТ“
 

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (ПР1-18.pdf)Списък на обектите340 Kb
scroll back to top