Разяснителна кампания по повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • Печат

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г. 

Избиратели с трайни увреждания

Как се гласува

Гласуване с преференции

scroll back to top