Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Черноморец

  • Печат

            ЦСРИ - гр. Черноморец е създаден по Програма „Повишаване на капацитета на пограничните общини за осигуряване на социални услуги с прилагането на политиката на ЕС в социалната сфера“ по Програмата за „Трансгранично сътрудничество България- Турция“.

            Услугата е държавно делегирана дейсност от 01.05.2013 г. със Заповед №РД01-484/23.04.2013 г. на Изпълнителния Директор на „Агенция за социално подпомагане” и се предоставя от Община Созопол.

 

           Местоположение: гр. Черноморец, ул „Оборище“ №15

Капацитет на услугата – 35 места

           Услуги/дейности

            Комплекс от социални услуги, които създават условия за обслужване на децата имащи съответните потребности /деца с двигателни, логопедични, зрителни, слухови, с лека форма на умствена изостаналост /

 

Контакти

Директор ЦСРИ тел.0550/42034


цсри.JPG

scroll back to top