Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

  • Печат

 

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Созопол

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2018 г.

Отчет за 2017 г.

Отчет за 2016 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (sozopol_zee_2020.xls)Отчет за 2020 г67 Kb
scroll back to top