Програма за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2016-220 г.

  • Печат

 

Програма за управление на отпадъците

1. Анализ и оценка на действащото законодателство и програми

2. Анализ на отпадъците

3. Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците

4. Анализ на институционалния капацитет

5. Анализ на замърсени в миналото площадки

6. Oрганизационни схеми

7. Анализ на информирането на обществеността

8. Анализ за информационното обезпечаване

9. Прогноза

Общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни отпадъци

scroll back to top