Община Созопол обявява ограничена процедура за възлагане на доставка с предмет: „Доставка на специализирани автомобили" ref.№ CB005.2.11.035-4, съгласно PRAG.

  • Печат

Община Созопол обявява ограничена процедура за възлагане на доставката с предмет: „Доставка на специализирани автомобили“ ref.№ CB005.2.11.035-4, съгласно правилата на  PRAG.

Процедурата се възлага в изпълнение на проект № CB005.2.11.035 "Селиолу и Созопол - Информирани, Обучени, Екипирани ".

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Tender dossier_CB005.2.11.035-4.rar)Tender dossier_CB005.2.11.035-4.rar2944 Kb
Изтегляне на файла (clarifications.pdf)clarifications.pdf145 Kb
Изтегляне на файла (a5b_corrigcontractnotice_en.pdf)a5b_corrigcontractnotice_en.pdf135 Kb
scroll back to top