Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, също и паважни настилки на територията на гр. Созопол, както и на кметствата без самостоятелен бюджет на територията на съставните на Община Созопол

  • Печат

 

Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, също и паважни настилки на територията на гр.Созопол, старинна и нова част на града, участъци по възлагане от Възложителя, както и на кметствата без самостоятелен бюджет на територията на съставните на  Община Созопол, населените места:с.Равадиново, с.Атия, с.Росен,с.Зидарово, с.Присад,  участъци по възлагане от Възложителя, в рамките на стойността на договора"

scroll back to top