Обществена поръчка с предмет:"Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци –Созопол"

  • Печат

 

"Довеждащ водопровод до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци –Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци” по Българо – швейцарската програма за сътрудничество"

scroll back to top