Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на обекти и площи на територията на Община Созопол”

  • Печат

 

“Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция на

обекти и площи на територията на Община Созопол”

scroll back to top