Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, паважни настилки..."

  • Печат

 

"Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, паважни настилки на територията на гр. Созопол, старинна и нова част на града, както и на територията на съставните на Община Созопол, населените места: гр. Черноморец, с. Равадиново, с. Атия, с. Росен, с. Равна гора, с. Зидарово, с. Присад, с. Габър, с. Вършило, участъци по възлагане от Възложителя, в рамките на стойността на договора"

scroll back to top