Извършване на строително-монтажни работи за обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1212 /с. АТИЯ – с. РОСЕН – с. РАВНА ГОРА / от км.8+750.00 до км.11+458.36, ОБЩИНА СОЗОПОЛ -ПМС 348/18.12.2019г. ЕТАП: IV; BGS 1212 с. Росен – с.Равна

  • Печат

Извършване на строително-монтажни работи за обект  "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1212 /с. АТИЯ – с. РОСЕН –   с. РАВНА ГОРА / от км.8+750.00 до км.11+458.36, ОБЩИНА СОЗОПОЛ -ПМС 348/18.12.2019г. ЕТАП: IV;  BGS 1212  с. Росен – с.Равна гора   от км.8+750.00 до км.11+458.36 "

scroll back to top