Публично състезание "Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане на общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните съоръжения и принадлежности"-прекратено

  • Печат

 


"Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане (съгласно чл.38 от „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата”) на общински и местни пътища(пътни участъци) и на техните съоръжения и принадлежности на територията на Община Созопол, както и на уличната мрежа на гр.Созопол, гр.Черноморец и селата Равадиново, Атия, Росен, Равна гора, Присад, Зидарово, Вършило, Габър, Крушевец и Индже войвода, както и други по възлагане от Възложителя, в съответствие с тръжната документация"

scroll back to top