“Консервация и реставрация на „Епископска резиденция и светилище“ – Южна укрепителна система“ - Созопол - прекратена

  • Печат

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Консервация и реставрация на „Епископска резиденция и светилище“ – Южна укрепителна система“ - Созопол

scroll back to top